?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 搬家前一定要注意室内I气质量?- 贵州喜来发搬家服务有限公?/title> <meta name="keywords" content="新版的内蒙古十一选五开奖结果,内蒙古十一选五每天开奖结果,内蒙古十一选五任五遗漏号" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/NEST30044/Css/Index.css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <body> <div class="topm"> <ul> <div class="topml"> 贵州喜来发搬家服务有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">贵阳市搬?/a>?a href="/supply/">贵阳搬家公司电话</a>?a href="/news/">搬家公司</a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ? </div> <div class="topmr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/30973/stat/"></script> </div> </ul> </div> <div id="container"> <div id="header"> <div class="headerR">    <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()" > <input type="text" name="k" size="20" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST30044/images/search4.gif" alt="贵阳搬家公司" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> <h1><a href="/"><img src="/uploads/logo/20171221015728.png" alt="贵州喜来发搬家服务有限公? /></a></h1> </div> <div id="globalNavi"> <ul> <li class="navileft"></li> <li class="left"><a rel="nofollow" href="/">首页</a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a> </li> <li><a href="/news/">新闻资讯</a> </li> <li><a href="/supply/">业务范围</a> </li> <li><a href="/mybj/">蚂蚁搬家</a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/download/">客户案例</a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">在线留言</a> </li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a> </li> <li class="naviright"></li> </ul> </div> <div class="banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1002 var adimgheight=362 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20171128111001.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20171128111013.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20171128111025.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div class="sunBox"> </div> <div id="main" class="clearfix"> <div id="conts"> <div class="info"> <div class="infoTitle"> <p>新闻资讯</p> </div> <p class="psite"> 您现在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsxw/">公司新闻</a> > 详细内容</p> <div class="info_company"> <div class="titlep"> <p> 搬家前一定要注意室内I气质量?/p> </div> <div class="time"> <p> 发布旉Q?018-11-28</p> </div> <div> <p> <br /> </p> <p> <br /> </p> <div> <br /> </div> <div> <br /> </div> <div> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">   通常情况下,U季装修后h们常觉得室内q没有太大的装修呻I会急于入住Q其实这是低温造成的假象。秋季装修的戉KQ一般会在冬季供暖期间或夏季出现明显的空气质量反弹,甚至造成室内I气污染Q危害h体健店因此,即房内没什么味道了Q至要装修??个月左右再入住。在q期_应适当开H通风Q时间最好选在早晚Q因Z午空气湿度相对较,比较q燥Q容易造成木材、墙漆等开裂?/span> </div> <div> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">   怎样解决冬季室内I气污染的危宻I最便的Ҏ是每天通风换气Q即使在最寒冷的冬季也需要定旉风?/span> </div> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;"> 在空气不通的室内Q空气中的病毒细菌飞沫有的飘长?0余小时。如果通风换气Q则污浊I气可飘赎ͼ而且室内也得到充的光线Q多U病毒、病菌也难以滋生与繁D?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;"><img src="/uploads/image/20181128/20181128104520_1641.png" alt="" /><br /> </span> </p> <div> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;"></span> </div> <div> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">   对于家庭来说Q一天之内换气时间和ơ数Q可Ҏ住房大小、h口多、v居习惯、室内污染程度以及天气情况进行安排。每天多ơ换气有助于E释室内污染物的集聚,降低污染物的危害。即使在冬天Q也需要定时开H换气,增加室内氧含量,降低二氧化碳含量。另外,通风不良的户型或者不方便通风的天气,也可选择适合的室内新风系l,有助于室内的I气|换Q提高室内空气质量?/span> </div></div> </div> <div class="tag"> • 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d1%f4%b0%e1%bc%d2'>贵阳搬家</a>,</div> <div class="unpage"> <div>上一?<a href="65.html">贵阳搬家公司Q搬入新家入住前需要做什么工作?</a></div> <div>下一?<a href="63.html">搬家公司比物公司有哪些优势 </a></div> </div> </div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关信息 </div> <div class="infonews"> <ul> <li><a href="/news/67.html" title='搬家公司分n如何挑选一个好的搬家公?>搬家公司分n如何挑选一个好的搬家公?/a> </li> <li><a href="/news/65.html" title='贵阳搬家公司Q搬入新家入住前需要做什么工作?'>贵阳搬家公司Q搬入新家入住前需要做什么工作?</a> </li> <li><a href="/news/64.html" title='搬家前一定要注意室内I气质量?>搬家前一定要注意室内I气质量?/a> </li> <li><a href="/news/61.html" title='搬家q程一定要注意以下三点'>搬家q程一定要注意以下三点</a> </li> <li><a href="/news/60.html" title='搬家打包有讲I?市民可规划分cL理家中各U物?>搬家打包有讲I?市民可规划分cL理家中各U物?/a> </li> <li><a href="/news/59.html" title='贵阳搬家公司如何做好|络推广Q?>贵阳搬家公司如何做好|络推广Q?/a> </li> <li><a href="/news/56.html" title='贵阳搬家公司有{让的吗,需要什么条Ӟ'>贵阳搬家公司有{让的吗,需要什么条Ӟ</a> </li> <li><a href="/news/55.html" title='选择贵阳搬家公司需要注意这几点'>选择贵阳搬家公司需要注意这几点</a> </li> </ul> </div> </div> <div class="aboutinfo"> <div class="abouti"> •相关产品 </div> <div class="productInfo"> <div class="inproduct"> <ul> <li><a class="li" href="/supply/34.html" title="贵阳搬家公司哪家?> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30973/201709221126494703097386882.jpg?path=www.emnoqp.live/uploads/cp/201709221126494703097386882.jpg" alt="贵阳搬家公司哪家? width="166px" height="136px" /></a><a href="/supply/34.html" title="贵阳搬家公司哪家?>贵阳搬家公司哪家?/a> </li> <li><a class="li" href="/supply/33.html" title="贵阳搬家公司"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30973/201709221117277353097349430.jpg?path=www.emnoqp.live/uploads/cp/201709221117277353097349430.jpg" alt="贵阳搬家公司" width="166px" height="136px" /></a><a href="/supply/33.html" title="贵阳搬家公司">贵阳搬家公司</a> </li> <li><a class="li" href="/supply/32.html" title="贵阳搬家电话"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30973/201709221114230953097314331.jpg?path=www.emnoqp.live/uploads/cp/201709221114230953097314331.jpg" alt="贵阳搬家电话" width="166px" height="136px" /></a><a href="/supply/32.html" title="贵阳搬家电话">贵阳搬家电话</a> </li> <li><a class="li" href="/supply/31.html" title="贵阳搬家"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/30973/201709221110511103097344052.jpg?path=www.emnoqp.live/uploads/cp/201709221110511103097344052.jpg" alt="贵阳搬家" width="166px" height="136px" /></a><a href="/supply/31.html" title="贵阳搬家">贵阳搬家</a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div id="sideBar"> <div class="sidebox"> <div class="sideTitle"> </div> <div class="sideList"> <ul> <li><a href="/bgfw/">搬家服务</a></li> <li><a href="/kdcz/">I拆装</a></li> <li><a href="/sbby/">讑֤搬运</a></li> <li><a href="/gqby/">钢琴搬运</a></li> <li><a href="/cfbq/">厂房搬迁</a></li> <li><a href="/gjcz/">家具拆装</a></li> <li><a href="/mybj/">蚂蚁搬家</a></li> </ul> </div> <div class="bom"> </div> </div> <div class="sidebox"> <div class="conList"> <ul> <p>联系? 敖?/p> <p>手机: 13329609422</p> <p>电话: 0851-86705136</p> <p>传真: 0851-86705136</p> <p>邮箱: <a href="mailto:"></a></p> <p>|址: www.emnoqp.live</p> <p>地址: 贵州省贵阛_云岩区大营坡</p> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="foot"> <p class="navi"> <a rel="nofollow" href="/">|站首页</a> | <a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a> | <a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a> | <a rel="nofollow" href="/supply/">业务范围</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a>| <a href="/4g">手机?/a>| <a rel="nofollow" href="#">q回剙</a> <script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1264440774'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1264440774%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank">黔ICP?6009889?/a> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" rel="nofollow" target="_blank">{lpȝ</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-09-13/"></script> </p> <p> Copyright www.emnoqp.live (<a rel="nofollow" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵州喜来发搬家服务有限公司贵x家公司哪家好Q搬家多钱Q贵阌蚁搬家公司怎么P诚信搬家公司专业为您提供贵阳市搬家、贵x家电话、贵阌蚁搬家、搬家公司等搬家服务Q欢q来电咨询!</p> <p></p> </div> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <a href="http://www.emnoqp.live/"><span class="STYLE1">ɹʮһѡ©ѯ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>